Pasta Night

 

Post: Iċ-Ċentru tal-MARL

Data: Is-Sibt 27 ta' Ottubru 2007

 

Hin: 7.00 p.m.

 

Hlas: Lm2.50

 

Tfal sa 12-il sena B'xejn

Ghaġin differenti, tazza inbid jew luminata u deserta

Hlas mal-booking sa nhar it-Tlieta 23 ta Ottubru 2007.

Importanti li tibbukkjaw ghax in-numru limitat minhabba li jekk ikun il-maltemp ikollna noqghodu ġewwa.

Booking minghand George 9H1AT, Maria 9H1BG u Joseph 9H1AJ.

 

 

 

Pasta Night

 

Place : MARL CLUB

Date: Saturday 27 October 2007

Time: 7.00 p.m.

Price: Lm2.50

 

Children under 12 years free

 

Various pasta, glass of wine or soft drink, dessert

Payment with booking up to Tuesday 23 October 2007.

It is important to book because the number is limited since we will have to stay inside if the weather is not good.

Booking from George 9H1AT, Maria 9H1BG u Joseph 9H1AJ.