Committee Election 2005 Results:

Il-Hadd , 27 ta' Frar 2005

6.5.4 L-agenda tal-laqgha generali ghandha tinkludi fost ohrajn:
Qari, diskussjoni u approvazzjoni tal-minuti
Qari, diskussjoni u approvazzjoni tar-rapport amministrattiv.
Qari, diskussjoni u approvazzjoni tar-rapport finanzjarju.
Hatra ta' Awditur

Mozzjonijiet:

Mozzjoni 1: minn 9h1es issekondat minn 9h1du biex il-kumitat iservi ghal sena. 18 Favur u Sittax Kontra li kella bzonn ta 2/3 tal-voti ma ghaddietx

Mozzjoni 2: minn 9h1sp issekondat minn 9h1yp biex kull min juza kwalunkwe servizz tal- M.A.R.L. inkluzi attendenza ghall lezzjonijiet ghandu jkun membru imhallas: Favur 35 Kontra 1; ghaddiet

ELEZZJONI TAL-KUMITAT:

Call
Voti
Pozizjoni
Stat
Kariga
9H1AT
35
1
Elett
President
9H1AV
29
5
Elett
V. President
9H1DF
15
12
9H1EI
21
10
Runner Up
9H1ES
32
4
Elett
V. Tezorier
9H1JT
35
1
Elett
Tezorier
9H1LO
26
7
Elett
V. Segretarju
9H1PI
35
1
Elett
Segretarju
9H1PS
19
11
9H1SP
27
6
Elett
Klabb Manager
9H1XE
23
8
Elett
Awards Manager
9H1ZZ
23
8
Elett
Buro Manager